بروزرسانی : 1398/05/13
جستجو
Menu

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با آی‌هینا

ی به بیمه شرایطی را تحمیل می‌کنیم باید منابع آن را نیز تامین‌ کنیم / بیمه در ارتباط با خرید خدمت اقتصادی‌تر عمل کند

55بازدید
دی 20, 1397

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه وقتی به بیمه شرایطی را تحمیل می کنیم باید منابع آن را نیز تامین کنیم، گفت: بیمه در کنار رفاه اجتماعی مردم باید در ارتباط با خرید خدمات اقتصادی‌تر عمل کند

محمد نعیم امینی فرد، در گفت‌وگو با آی‌هینا بر توانمندی بیمه‌ها و خرید خدمت براساس نظام ارجاع به منظور تخصیص منابع پایدار تاکید کرد و افزود:  وقتی به بیمه شرایطی را تحمیل می کنیم باید منابع آن را تامین کنیم. طبق اصول قانون اساسی مکلف هستیم که امکان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را براساس سیستم بهداشتی و درمانی کشور در سطح همگانی تدارک ببینم.

وی ادامه داد: ضروری است بین این دو مولفه تعادلی ایجاد کنیم به نحوی که هم بیمه‌ها در اجرای نظام ارجاع توانمند باشند و هم سیستم بهداشتی و درمانی کشور براساس سیستم ارجاع ارائه خدمات کند تا در نهایت از هزینه‌های غیر ضروری پرهیز شود.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بیمه در کنار رفاه اجتماعی مردم باید در ارتباط با خرید خدمات اقتصادی‌تر عمل کند، گفت: مجلس نقش اساسی در اجرای طرح‌های مهمی از جمله طرح تحول سلامت داشته است. همچنین دولت بر اولویت سلامت پایبند بوده و قوانین مجلس را در این خصوص به خوبی پیاده کرده است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم به وضوح تکالیف وزارت بهداشت و بیمه‌ها را مشخص کردیم که لازم است متناسب با آن سازوکاری را ایجاد کنیم که ضمن حفاظت مالی از دهک‌های پایین، مشارکت مردمی را نیز داشته باشیم.

امینی‌فرد گفت: باید طی یک برنامه زمانبندی شده به نحوی که فشاری بر دهک‌های میانی جامعه وارد نشود مردم ترغیب شوند که مشارکت بیشتری در نظام بیمه‌ای کشور ایفا کنند.

print