بروزرسانی : 1400/10/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،قانون بیمه همگانی را در تاریخ سوم آبان ماه 1373به تصویب رساند متعاقب آن اداره کل بیمه خدمات درمانی استان ایلام در مهر ماه 1374 با استقلال از دانشگاه علوم پزشکی ایلام رسماً فعالیت خود را آغاز نمود پس از انجام مراحل راه اندازی ،جذب پرسنل و تهیه و تدارک ملزومات، در دیماه 1374با اجاره یک باب ساختمان در مرکز شهر فعالیت خود را ادامه داد و به مرور مراحل تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز انجام شد .ادارات بیمه شهرستان های آبدانان ، ایوان ، دره شهر ، دهلران، شیروان چرداول و مهران نیز به صورت مستقل تشکیل و نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان ساکن در شهرستانهای مورد نظر اقدام نمودند . در سال 1378 با نصب و راه اندازی سیستم رایانه ای ، انجام صدور دفترچه در مرکز استان امکان پذیر شد و در اواخر سال1382 واگذاری صدور دفاتر به ادارات شهرستانی آغاز و تا سال 1383 فرآیند صدور دفترچه در کلیه شهرستانها به صورت تلفنی راه اندازی شد . در سال 1383 اداره کل موفق به اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 2000-9001 گردید در سال 1384 خطوط VPN جهت بهینه سازی و افزایش سرعت اجرای فرآیند صدور دفترچه ،در ادارات شهرستانی راه اندازی گردید .در سال 1385 با ساخت ساختمان جدید ، اداره کل به ساختمان جدید خود منتقل گردید . در سالهای 83تا 88 نیز گواهینامه بین المللی اداره کل تمدید گردید .هم اکنون این اداره کل با اجرای خدمات به صورت غیر حضوری مصمم است تا دسترسی بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد را افزایش و موجب رضایتمندی بیشتر آنان شود. بر اساس ماده 38 برنامه پنجم توسعه کشور،با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود و همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار می شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور وجود نداشته باشد . بر همین اساس از اول مهرماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مدنظر قانونگذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت،رفع هم پوشانی بیمه های درمانی،برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت،تامین پوشش کامل بیمه سلامت،یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت،تشکیل امور مراکز طرف قرارداد،تشکیل پرونده سلامت، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30 % محقق شود. در این راستا اداره کل بیمه سلامت ایلام نیز فعالیت خود را همزمان آغاز نمود و در حال حاضر حدود 60% جمعیت استان ایلام را در قالب صندوق های کارکنان دولت، سایر اقشار، روستائیان و عشایر، بیماران خاص، ایرانیان و بیمه سلامت همگانی تحت پوشش قرارداده است که با حدود 273موسسه و مرکز طرف قرارداد درمانی و 19 نمایندگی رسمی و دفتر پیشخوان طرف قرارداد خود در سطح استان به ارائه خدمات به بیمه شدگان و مردم عزیز استان می پردازد.