بروزرسانی : 1400/10/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مدیرکل

مسئول دفتر

کارشناس نوسازي و تحول اداري

کارشناس حقوقي

کارشناس روابط عمومي

کارشناس ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات

اداره حراست

معاون بيمه و خدمات سلامت

 
 
 

اداره رسيدگي به اسناد پزشکي

اداره نظارت و ارزشيابي

اداره بيمه‌گري و درآمد

معاون توسعه مدیریت

 
 
 

اداره منابع انساني و پشتيباني

اداره امور مالي

گروه آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات

ادارات بيمه سلامت شهرستان