بروزرسانی : 1400/02/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اعتبار دفاتر بیمه ای

152بازدید
تیر 01, 1399

در راستای کاهش تردد وتجمع بیمه شدگان دردفاتر پیشخون طرف قرارداد وبه منظور اجتناب از شیوع کرونا ، با توجه به اتمام دفترچه های بیمه مشمولین سازمان بهزیستی و بنیاد شهید وامور ایثارگران در مورخ 99/03/31 بیمه شدگانی که دفترچه بیمه آنان کماکان دارای نسخ سفید می باشد ، می توانند بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان ودریافت دفترچه جدید ، به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه وخدمت مورد نظر خود را دریافت نمایند  .

در راستای کاهش تردد وتجمع بیمه شدگان در دفاتر پیشخوان طرف قرارداد وبه منظور اجتناب از شیوع کرونا ، با توجه به اتمام اعتبار  دفترچه های بیمه مشمولین سازمان بهزیستی  وبنیاد شهید و امور ایثارگران در مورخ 99/03/31 بیمه شدگانی که دفترچه بیمه آنان کماکان دارای نسخ سفید می باشد ، می توانند بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان ودریافت دفترچه جدید ، به مراکز  درمانی طرف قرارداد مراجعه وخدمت مورد نظر خود را دریافت نمایند 

print