بروزرسانی : 1400/02/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

لیست موسسات و مراکز طرف قرارداد نمونه

109بازدید
شهریور 26, 1399

بدینوسیله لیست موسسات و مراکز طرف قرارداد نمونه استان ایلام به شرح ذیل اعلام می گردد.

بدینوسیله لیست موسسات و مراکز طرف قرارداد نمونه استان ایلام به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

ردیف  نام و نام خانوادگی   شماره نظام پزشکی  نوع تخصص  نوع مرکز  علت انتخاب  نوع تشویق انجام شده
1 محمد         کریمیان          73900 فوق تخصص جراحی عروق مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
2 مسعود           مامی           74259 فوق تخصص گوارش مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
3 اسماعیل     قاسمی              42697 فوق تخصص ریه مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
4 مرضیه        هادوی           84030 فوق تخصص غدد و متابولیسم مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
5 داریوش اسکندر شیری    85195 ارولوژی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
6 معصومه       عالی پور          113045 داخلی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
7 فرهاد        مدارا                35600 نورولوژی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
8 علی بخش      محمودی      36085 عمومی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
9 نصرت الله        علیزاده      74310 عمومی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
10 عبد الصاحب         دارا بی    40444 عمومی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
11 ناصر         رجب پور 76608 عمومی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
12 بابک         رضایی 47714 عمومی مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
13 عباس         جوزی 101963 دندانپزشک مطب براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-7
14 رسول           دشتی  د-5354 داروساز داروخانه  براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-8
15 زهرا            قزلباش د-12114 داروساز داروخانه  براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-8
16 مریم           جمشیدی د-17226 داروساز داروخانه  براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-8
17 روح انگیز     اسداللهی 101431 پاتولوژیست آزمایشگاه  براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-8
18 ابراهیم   جام خانه  ف-1875 فیزیوتراپیست فیزیوتراپی براساس رتبه بندی و دستورالعمل انتخاب مراکز سلامت نمونه  1-2-5-8

print