بروزرسانی : 1400/10/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

جمعیت تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت استان ایلام 
صندوق جمعیت
کارکنان دولت 56810
سایر اقشار 30431
بیمه سلامت همگانی و ایرانیان 34480
روستائیان و عشایر 224242
جمع کل 345963
آمار تعداد مراکز طرف قرارداد  اداره کل بیمه سلامت استان ایلام
نوع مرکز تشخیصی درمانی
تعداد طرف قرارداد 
پزشک عمومی  30
پزشک متخصص   45
پزشک فوق تخصص  19
دندانپزشک عمومی  29
دندانپزشک متخصص  2
داروخانه  59
پرتوپزشکی  9
آزمایشگاه  18
فیزیوتراپی  23
درمانگاه  18
کلینیک ویژه  3
جراحی محدود  2
بیمارستان  11
شبکه بهداشتی درمانی  11
جمع کل  279